ΑΓΡΟΣ-ΚΗΠΟΣ

0.24 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
0.29 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
0.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
0.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)