ΧΕΙΡΟΣ

1.10 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.30 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.29 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)