Φλοτέρ - Μηχανισμοί

1.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
2.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
4.70 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.20 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
6.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
7.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.50 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
9.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
11.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
12.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)