Οικοδομή

0.29 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
1.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
3.60 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
5.90 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
8.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
15.40 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
15.80 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
16.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)
20.00 (Συμπεριλαμβανομένου Φορου)